Cognac VSOP 100 - škola samoukov Košice

Polročný degustačný pas/karta

10 koňakov x 10 podnikov = 100 vzoriek


Cognac Embassy2
+
Alphabetical
encyclopedia of cognac
+
Vstup na stránku 
cognacinfo.com

100 rôznych koňakov v KOŠICIACH

Cena: 550 €

Zakúpenie degustačnej karty

 

Kontaktujte nás a radi Vám vysvetlíme ako Cognac VSOP prebieha – Tel: +421 918 997 948, Email: assistant@congac-embassy.com

10 koňakov x 10 podnikov = 100 vzoriek

styly konaku_01
Degustácia v Cognac Embassy
 + encyclopedia
Degustačný  
notes      +
Vstup na stránku
cognacinfo.com

Horizontálna degustácia sto koňakov kvality VSOP od rôznych koňakových domov.

Zapojením sa do eventu dostávate:
 • polročnú degustačnú kartu
 • publikáciu Cognac Embassy 2
 • publikáciu Alphabetical Encyclopedia of Cognac
 • prístup na stránku cognacinfo.com k rozšíreným informáciam
Postup akcie
 • Po úhrade eventu nás prosím kontaktujte: +421 918 997 948 alebo assistant@cognac-embassy.com, dohodneme si stretnutie na odovzdanie degustačnej karty
 • Karta má číslo, ktoré bude priradené k Vášmu menu.
 • Obsluhujúcemu personálu je potrebné kartu ukázať.
 • Počas trvania akcie vie degustujúci navštevovať vybrané gastronomické prevádzky a predegustovať 100 koňakov kavlity VSOP od rôznych majiteľov koňakových domov.
 • V každej prevádzke prechutnate 10 rôznych koňakov kvality VSOP.
 • Odporúčame každú z desiatich prevádzok navštíviť 2x a prechutnať 5 koňakov na prvej degustácii a 5 na druhej.
 • Degustáciu si je potrebné rezervovať.
 • Zoznam prevádzok s odporúčaným časom na rezervácie nájdete po prihlásení na svojom konte.
 • Zoznam degustačných vzoriek je presne daný na prvú a druhú degustáciu (5 + 5).
 • Obsluhujúci personál zapíše do systému, že degustujúci absolvoval prvú, druhú degustáciu. Taktiež mu označí pečiatkou púzdro, v ktorom sa karta nachádza.
 • Po ukončení akcie dostane degustujúci diplom o abolvovaní Cognac VSOP 100
Viac info

V desiatich podnikoch v Košiciach si budete vedieť prechutnať v každej z prevádzok desať koňakov. Prejdením celej koňakovej cesty budete jedným z prvých na svete, ktorí mali túto možnosť a využili ju. Len stoštyridsať ľudí dostane zakúpením karty vstupenku do školy, v ktorej si budete sami sebe učiteľom. Pomôckou Vám bude publikácia s názvom Alphabetical Encyclopedia of Cognac (Abecedná encyklopédia o koňaku), ktorú obdržíte ako bonus k degustácii.

Alphabetical Encyclopedia of Cognac  - prvá encyklopédia o koňaku v slovenskom jazyku, ktorá zároveň nesie prívlastok košická. Informácie vo forme faktov o viac ako tristo koňakových výrobcoch, ktorí fľašujú koňak.

Na akciu sme vybrali sto z týchto koňakových domov.

Informácie, ktoré nájdeš v encyklopédii si vieš nosiť vždy so sebou. Registráciou a uhradením degustačnej kary (550€) získaš prístup k rozšíreným informáciám na tejto stránke cognacinfo.com.

Nezabudni uviesť v registrácií správne údaje, aby sme ťa mohli kontaktovať a dohodnúť si odovzdanie degustačnej karty + darček ( Cognac Embassy 2 a Alphabetical Encyclopedia of Cognac). 

kúpiť degustačnú kartu